Naslovnica>Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti najma plovila

Ovim općim uvjetima najma plovila uređuju se odnosi između trgovačkog društva AVENTUR d.o.o, Put Brodograditelja 1, Trogir 21220, OIB 89469991229 (u daljnjem tekstu: Vlasnik) s jedne strane i najmoprimca plovila s druge strane.

1. Prava i obveze vlasnika

Obveza Vlasnika je osigurati da je brod u dobrom stanju , čist i uredan ,spreman za plovidbu i u potpunosti opremljen u luci ukrcaja. Vlasnik treba osigurati kvalificiranu posadu i kapetana kako bi brod plovio na siguran način .

2. Pomorska odgovornost

Kapetan je odgovoran za sigurnosti broda i osoba na brodu. Odluke glede pomorskih pitanja može donijeti samo kapetan na brodu. Sve osobe na brodu trebaju slijediti upute kapetana i posade. Kapetan i posada se ne mogu smatrati odgovornima za štete na osobama i robi do koji dolazi radi ignoriranja gore navedenih uputa od strane osoba na brodu.

Kapetan broda treba uzeti u obzir zahtjev gosta koji zakupljuje brod, za rutom i dnevnim planom ukoliko to ne ugrožava sigurnost plovidbe

3. Prava i obveze najmoprimca

Najmoprimac je obavezan platiti zakup u kunskoj protuvrijednosti prema uvjetima definiranim posebnim ugovorom između Vlasnika i najmoprimca.

Cijena zakupa broda uključuje: najam broda, sva oprema na brodu, smještaj prema dogovoru, puni rezervoar za gorivo pri prijavi.
Cijena ne uključuje: troškove rezervacije, gorivo, i završno čišćenje.

4. Plaćanje, otkaz , neizvršenje ugovora o zakupu

4.a. Ugovor između Najmoprimca i Vlasnika stupa na snagu po prijemu uplate prve rate, a koja ne smije biti manja od 50 % vrijednosti ukupnog najma broda odnosno zakupnine. Ostatak dospijeva najkasnije dva tjedna prije početka zakupa. Sva plaćanja moraju biti primljena prije naznačenih rokova. Ukoliko to ne bude slučaj, Vlasnik će imati pravo ponovno prodati zakup.4.b. U slučaju raskida zakupa od strane Najmoprimca iz bilo kojeg razloga, osim onog navedenog u klauzuli 7c, nakon potpisivanja ugovora sve akontacije koje se izvrše do datuma raskida zadržati će vlasnik, a vlasnik si pridržava pravo refundirati odnosno nadoknaditi navedene uplaćene depozite samo ukoliko uspije iznajmiti plovilo drugom zakupcu ili agenciji za isto razdoblje i pod jednakim uvjetima . U slučaju Najmoprimac odluči prekinuti zakup i isporučiti plovilo prije datuma navedenog u ovom ugovoru , Vlasnik neće biti odgovoran za vraćanje proprocionalnog dijela zakupa.4.c. Ukoliko Vlasnik propusti osigurati uslugu najma broda kao prema klauzulama potpisanog ugovora, obavezan je osigurati uslugu koja bi bila jednaka ili slična onoj dogovorenoj. Ukoliko bi Vlasnik propustio osigurati takvu uslugu biti će obavezan nadoknaditi odnosno platiti Najmoprimcu 100% iznosa kojeg je platio te sve dodatne troškove koji bi bili prouzročeni otkazivanjem ugovorene usluge.4.d. Vlasnik ima pravo raskinuti ugovor o zakupu bez zakonskih posljedica ukoliko se zakup ne može izvršiti uslijed razloga više sile / prirodne katastrofe, rat, terorizam, epidemijaVlasnik djeluje u dobroj volji u svoje ime i u ime Najmoprimca, ali na ni jedan način ne podrazumijeva odgovornost za bilo koja djela učinjena, izostavljena ili pretrpljena od bilo koje strane osim za odgovornosti koje predviđa hrvatsko zakonodavstvo.

Prigovori:

uzeti će se u obzir samo oni prigovori koji se podnesu u pismenom obliku prilikom check in-a/out-a, potpisani od zastupnika Vlasnika i osobno Najmoprimca.

Zakonodavstvo:

u slučaju neslaganja ili nesporazuma uraditi će se pokušaj da se isti riješi na miran način . Ukoliko mirno rješenje nije moguće ugovara se nadležnost suda u Splitu .